GT劲舞团月末神秘大活动 期待全民来参与
 

GT劲舞团月末神秘大活动期待全民来参与

亲爱的GT劲舞团玩家:

       GT劲舞团从2016年3月起将在每个月四周过后到月末的最后几天内进行全民神秘活动.3月的月末神秘活动将从3月28日到3月31日期间进行,活动内容将根据玩家们进行3月活动的情况来制定.活动将于3月25日向玩家们进行公布.为了活动内容更加的精彩请各位玩家们无比多多参与3月的各种活动哦.GT劲舞团官方感谢各位玩家们对GT劲舞团的大力支持.

 

                                             GT劲舞团产品运营小组

                                             2016.02.29