GT劲舞团每周例行维护公告
 

亲爱的GT劲舞团玩家:

 

    GT劲舞团将6月19日10:00--15:00进行本周例行维护操作,维护期间所有大区将无法登陆。看到公告的各位玩家请相互告知。

      GT劲舞团产品运营小组

          2014.06.18